Tài liệu về phương án và hành động trong công tác quản lý chất thải sinh hoạt và chất thải nguy hại.

“Công tác đánh giá quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải công nghiệp nguy hại – Các phương án và hành động nhằm thực hiện chiến lược quốc gia.”

Mời các bạn tham khảo tài liệu trên tại đây: Tài liệu từ World Bank

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.