Kính gửi Quý tổ chức/cá nhân,

Sống Xanh là một Tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực môi trường và thiện nguyện nhằm góp một phần sức lực nhỏ của mình cùng với nhiều tổ chức, nhiều nhóm và nhiều người có tấm lòng bao dung, mong muốn sẻ chia và hướng đến lối sống xanh – bảo vệ môi trường.

Hòa chung vào tinh thần vì cộng đồng và vì người yếu thế trong xã hội, Sống Xanh tự hào vì đang đại diện cho một tầng lớp thanh niên Việt Nam mong muốn được giúp một phần sức lực, trí lực của mình cho Đất nước, dân tộc Việt Nam.

Với mục đích và tinh thần trên, Sống Xanh rất mong muốn cá nhân/tổ chức có thể ủng hộ và đồng hành nhiều hơn trong các chương trình, dự án của Sống Xanh hiện tại và trong tương lai.

Ngoài các dự án tự gây quỹ cho một mục đích cụ thể, Sống Xanh mong muốn nhận được sự ủng hộ của Quý tổ chức/cá nhân, người mà thực sự tin tưởng và muốn cùng chung tay cùng Sống Xanh trong các hoạt động, dự án cụ thể mà Sống Xanh thực hiện.

Chúng tôi chỉ nhận tài trợ theo từng dự án, chương trình cụ thể và có thông báo chính thức trên website Songxanh.org và Fanpage Sống Xanh.

Ngoài ra, Sống Xanh mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp/tổ chức có các sản phẩm xanh, bảo vệ môi trường và có hoạt động vì cộng đồng để cùng chia sẻ, hỗ trợ và phát triển.

Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Qúy tổ chức/cá nhân.

Xin trân trọng cảm ơn.

Sáng lập và điều hành Sống Xanh

Hồ Thanh Thảo