Chào mừng bạn đến với Sống Xanh!

Hãy cùng chúng mình bảo vệ môi trường và hoạt động thiện nguyện ý nghĩa tại Việt Nam

tìm hiểu thêm về Sống Xanh

Các Hoạt Động/Dự Án Chính

Trải nghiệm xanh

Kiến tạo một lối sống không rác thải nhựa, yêu thiên nhiên,… đến các bạn trẻ trong cộng đồng mà trong đó chính những người được trải nghiệm sẽ lan tỏa giá trị của chính mình thông qua các hoạt động trải nghiệm và đồng hành hành cùng Sống Xanh

Thiện nguyện

Các hoạt động nhằm giúp đỡ người khó khăn về tài chính, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật và những người vô gia cư. Các hoạt động với mục đích kiến tạo lối sống xanh, sống đẹp với thông điệp “cho đi” một cách có ý nghĩa và giá trị. Những hoạt động này góp phần truyền cam hứng về tinh thần tương thân tương ái, sống vì mọi người trong cộng đồng.

Nâng cao năng lực

Chương trình này nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, trải nghiệm cần thiết cho các sinh viên, học sinh và nhân viên viên văn phòng trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, giảm thiểu rác thải nhựa,…đồng thời truyền cảm hứng và xây dựng nên cộng đồng Sống Xanh tại Việt Nam.

Hành Trình Sống Xanh